ANVÄNDARVILLKOR

När du använder denna webbplats och webbportal godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy styr relationen mellan dig och monicabalkefors.com, tankabratanakr.se samt balkeforshood.com i förhållande till denna webbplats samt webbportal som ägs och drivs av Monica Balkefors AB.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Begreppet ”oss” eller ”vi” avser ägaren av webbplatserna med säte i Hofors, Sverige. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av vår webbplatser.

FÖR NYTTJANDET AV DESSA WEBBPLATSER SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet i sidorna på dessa webbplatser är till din allmänna information och bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på dessa webbplatser för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undantar oss ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

Din användning av information eller material på dessa webbplatser är helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

Dessa webbplatser innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende, framvisande och grafik.

Otillåten användning av dessa webbplatser eller kopiering och plagiat kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Vår webbportal vänder sig till enskilda personer, företagare och personer i organisationer med behov av kunskap inom våra expertisområden. Man måste vara minst 18 år gammal för att teckna abonnemang. Det inkluderar inte den öppna delen av webbplatsen som är öppen för alla.

Abonnemanget är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan.
Om så sker, stängs abonnemanget genast.

Abonnemanget är en prenumeration och du har möjlighet att avbryta den närsomhelst. Notera att en uppsägning resulterar i att accessen stängs direkt till portalen. Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

På denna webbplats finns också länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplats (er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats (er).

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Webbplatserna monicabalkefors.com, tankabratankar.se, balkeforshood.com samt underliggande portal drivs av Monica Balkefors AB.

Vi vill absolut se att du når personlig framgång, men kan samtidigt inte ge dig några löften om ett bättre liv eller andra garantier. Vår plattform förmedlar information om livet, sådant som kan hända i livet samt hur du kan hitta verktyg att hantera sådant som du upplever som jobbigt för dig.

Du som mottagare och användare av den här informationen är själv ansvarig för ditt mående i alla avseenden samt ekonomiska som legala. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer Monica Balkefors AB eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom Monica Balkefors ABs kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men Monica Balkefors AB ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]