Meditation – Jag är
Meditation har djupverkande effekter. Den rör vid en rad krafter i ditt inre som kan gagna din fysiska hälsa till den grad att du förlänger ditt liv